PS-781

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-1394

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1590

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿250 ฿250
฿250 ฿250 -0%
 

 

PS-775

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 
สินค้าหมด

 

PS-1591

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1396

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1592

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿250 ฿250
฿250 ฿250 -0%
 

 

PS-1542

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1543

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1541

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

New

PS-1577

เสายาง KYOWA ความถี่ 136-174 MHz ขั้ว SMA สไลด์ได้ 5 ท่อน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-1380

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่136-174 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1675

กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ แบบสั้นฐานแม่เหล็ก สั้น(RED)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿290 ฿290
 

 

PS-1674

กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ (RED)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿390 ฿390
 

 

PS-1673

กระบองไฟ LED ปรับไฟ 3 ระดับ ลายเหลี่ยม (RED)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿320 ฿320
 
สินค้าหมด

 

PS-1671

กระบองไฟ LED ปรับไฟ 3 ระดับ ลายธรรมดา

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿320 ฿320
 

 

PS-1672

กระบองไฟ LED ปรับไฟ 3 ระดับ ลายธรรมดา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿320 ฿320
 

 

PS-758

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1418

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1549

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1515

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-757

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 150 -160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1371

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1578

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-622

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-759

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 150 -160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1414

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1407

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1406

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1411

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1409

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1389

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-615

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว TNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-755

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว TNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1552

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว TNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1553

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA VX-150 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1558

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-613

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-614

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-747

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-619

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-746

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1559

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1457

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1560

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1402

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-1392

วิปเสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-616

เสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1373

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1372

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1412

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1395

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1421

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 170-175 MHz สั้น ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1565

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 136-174 MHz สั้น ขั้ว TNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 
สินค้าหมด

 

PS-1585

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 153-160 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1419

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1772

สำหรับ ICOM IC-V8, IC-V82, IC-3FGX 1650 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-712

สำหรับ ICOM IC-V80 2000 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

PS-1789

สำหรับ ICOM V9000 1700 mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1774

สำหรับ ICOM IC-V8, IC-V82, IC-3FGX 1650 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1773

สำหรับ MOTOROLA GP-88, GP-300, GP-600 1600 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1784

สำหรับ HAIFAI F-3220, F-3320, F-3340 1700 mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1785

สำหรับ HAIFAI F-300 1500 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1771

สำหรับ VERTEX VXA-150 1800 mAh

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-1799

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-80FX, IC-G80 1400mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-1800

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-80FX, IC-G80 1400mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 
สินค้าหมด

 

PS-1801

สำหรับ ICOM IC-M24 1500mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 
สินค้าหมด

 

PS-1788

สำหรับ ICOM IC-3023T, IC-3033T, IC-30FX 2200mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,550 ฿1,550
 
สินค้าหมด

 

PS-1783

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-G80, IC-80FX 2000 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

PS-1794

สำหรับ MOTOROLA CP-246 1700mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿850 ฿850
 

 

PS-1804

สำหรับ KENWOOD TK-260, TK-270, TK-278 1800mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 
สินค้าหมด

 

PS-1802

สำหรับ KENWOOD TK-250, TK-350, TK-353 1100mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1796

สำหรับ HAIFAI F-100 1500mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-728

สำหรับ YAESU FT-411, FT-23 600mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-693

สำหรับ MOTOROLA 80CH 1800mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1832

สำหรับวิทยุสื่อสาร รุ่น VX-7R

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

PS-1830

สำหรับวิทยุสื่อสาร รุ่น IC-T22

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1822

Adapter Microphone รุ่น HLN-9716

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿850 ฿850
 

 

PS-2044

หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวิทยุสื่อสาร

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 
สินค้าหมด

 

New

PS-1748

เสื้อกั๊ก มีแถบสะท้อนแสง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

New

-

กระบองไฟ LED ชาร์จได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿500 ฿500
 

 

-

เสื้อกั๊ก มีแถบสะท้อนแสง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

PS-1685

เสื้อสะท้อนแสง SECURITY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 
สินค้าหมด

 

PS-1686

เสื้อสะท้อนแสง SECURITY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 
สินค้าหมด

 

PS-1687

เสื้อสะท้อนแสง อปพร

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

Pre-Order

PS-1688

เสื้อสะท้อนแสง อปพร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1690

เสื้อกั๊กตำรวจ 2 แถบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

PS-1691

เสื้อกั๊กตำรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

PS-1692

เสื้อกั๊กตำรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

PS-1693

เสื้อสะท้อนแสง EMS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1452

สายสะท้อนแสง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

New

PS-1749

เสื้อกั๊ก สะท้อนแสงมีไฟ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 
สินค้าหมด

 

-

เสื้อสะท้อนแสงตาข่ายสีเขียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

PS-1696

เสื้อสะท้อนแสงตาข่ายสีส้ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

-

ป้ายเตือนตั้งพื้น 2 ด้าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

-

กระจกส่องใต้ท้องรถอะคริลิค

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 
สินค้าหมด

 

PS-1847

เซฟเวอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1848

เซฟเวอร์

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1851

เซฟเวอร์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

Best Seller

PS-1864

เสื้อพร้อมแถบสะท้อนแสง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 
สินค้าหมด

 

New

PS-1869

ค้อนทุบกระจกและอาคาร

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

New

PS-1939

ไมค์ตั้งโต๊ะ ใช้สำหรับวิทยุสื่อสาร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,850 ฿2,850
 

 

New

PS-1862

แบบเกี่ยวหู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

New

PS-1876

แบบเกี่ยวหู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

PS-1877

แบบเกี่ยวหู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1878

แบบเกี่ยวหูสายเชือก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

PS-1879

แบบเกี่ยวหูสายเชือก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-1865

แบบเกี่ยวหู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1880

FBI กดพูดที่นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1861

FBI กดพูดที่นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿600 ฿600
 

 

PS-1881

ไมค์พร้อมหูฟัง

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

PS-1867

ไมค์พร้อมหูฟัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Best Seller

PS-1882

ไมค์พร้อมหูฟัง รุ่นพิเศษ 5 in 1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,300 ฿1,300
 

 

PS-1885

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1884

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1883

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1888

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1890

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1905

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1866

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1906

ไมค์พร้อมหูฟัง ปุ่มกดที่นิ้ว แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿600 ฿600
 
สินค้าหมด

 

PS-1887

ไมค์พร้อมหูฟัง สายสปริงเส้นใหญ่ แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1886

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1891

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿850 ฿850
 

 

Best Seller

PS-1896

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

PS-1899

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

PS-1900

ไมค์มือถือ

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

PS-1901

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿850 ฿850
 

 

PS-1894

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-1893

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿500 ฿500
 

 

PS-1897

ไมค์มือถือ ICOM

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

Best Seller

PS-1895

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

Pre-Order

PS-1951

กระจกโค้งกลม 32 นิ้ว อะคริลิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,680 ฿3,680
 

 

Pre-Order

PS-1952

ฐานวางถังดับเพลิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,800 ฿1,800
 

 

PS-1065

กระเป๋าเวชภัณฑ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

PS-1962

ค้อนทุบกระจกรถ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿199 ฿199
 
สินค้าหมด

 

New