เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
฿ 250 ฿ 250 0%

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
฿ 250 ฿ 250 0%

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
New

เสายาง KYOWA ความถี่ 136-174 MHz ขั้ว SMA สไลด์ได้ 5 ท่อน

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่136-174 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ แบบสั้นฐานแม่เหล็ก สั้น(RED)

฿ 290 ฿ 290

กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ (RED)

฿ 390 ฿ 390

กระบองไฟ LED ปรับไฟ 3 ระดับ ลายเหลี่ยม (RED)

฿ 320 ฿ 320

กระบองไฟ LED ปรับไฟ 3 ระดับ ลายธรรมดา

฿ 320 ฿ 320

กระบองไฟ LED ปรับไฟ 3 ระดับ ลายธรรมดา

฿ 320 ฿ 320

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 150 -160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 150 -160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว TNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว TNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว TNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA VX-150 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

วิปเสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 170-175 MHz สั้น ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 136-174 MHz สั้น ขั้ว TNC

฿ 100 ฿ 100
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 153-160 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

สำหรับ ICOM IC-V8, IC-V82, IC-3FGX 1650 mAh

฿ 750 ฿ 750
สินค้าหมด

สำหรับ ICOM IC-V80 2000 mAh

฿ 950 ฿ 950

สำหรับ ICOM V9000 1700 mAh

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

สำหรับ ICOM IC-V8, IC-V82, IC-3FGX 1650 mAh

฿ 750 ฿ 750

สำหรับ MOTOROLA GP-88, GP-300, GP-600 1600 mAh

฿ 950 ฿ 950

สำหรับ HAIFAI F-3220, F-3320, F-3340 1700 mAh

฿ 450 ฿ 450

สำหรับ HAIFAI F-300 1500 mAh

฿ 450 ฿ 450

สำหรับ VERTEX VXA-150 1800 mAh

฿ 750 ฿ 750
สินค้าหมด

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-80FX, IC-G80 1400mAh

฿ 750 ฿ 750
สินค้าหมด

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-80FX, IC-G80 1400mAh

฿ 2,000 ฿ 2,000

สำหรับ ICOM IC-M24 1500mAh

฿ 1,950 ฿ 1,950
สินค้าหมด

สำหรับ ICOM IC-3023T, IC-3033T, IC-30FX 2200mAh

฿ 1,550 ฿ 1,550
สินค้าหมด

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-G80, IC-80FX 2000 mAh

฿ 950 ฿ 950
สินค้าหมด

สำหรับ MOTOROLA CP-246 1700mAh

฿ 850 ฿ 850

สำหรับ KENWOOD TK-260, TK-270, TK-278 1800mAh

฿ 1,200 ฿ 1,200

สำหรับ KENWOOD TK-250, TK-350, TK-353 1100mAh

฿ 950 ฿ 950
สินค้าหมด

สำหรับ HAIFAI F-100 1500mAh

฿ 650 ฿ 650
สินค้าหมด

สำหรับ YAESU FT-411, FT-23 600mAh

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

สำหรับ MOTOROLA 80CH 1800mAh

฿ 950 ฿ 950

สำหรับวิทยุสื่อสาร รุ่น VX-7R

฿ 1,650 ฿ 1,650

สำหรับวิทยุสื่อสาร รุ่น IC-T22

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

Adapter Microphone รุ่น HLN-9716

฿ 850 ฿ 850

หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวิทยุสื่อสาร

฿ 3,900 ฿ 3,900
New

เสื้อกั๊ก มีแถบสะท้อนแสง

฿ 650 ฿ 650
New

กระบองไฟ LED ชาร์จได้

฿ 500 ฿ 500

เสื้อกั๊ก มีแถบสะท้อนแสง

฿ 380 ฿ 380

เสื้อสะท้อนแสง SECURITY

฿ 400 ฿ 400
สินค้าหมด

เสื้อสะท้อนแสง SECURITY

฿ 400 ฿ 400
สินค้าหมด

เสื้อสะท้อนแสง อปพร

฿ 450 ฿ 450
Pre-Order

เสื้อสะท้อนแสง อปพร

฿ 450 ฿ 450

เสื้อกั๊กตำรวจ 2 แถบ

฿ 550 ฿ 550

เสื้อกั๊กตำรวจ

฿ 380 ฿ 380

เสื้อกั๊กตำรวจ

฿ 550 ฿ 550

เสื้อสะท้อนแสง EMS

฿ 950 ฿ 950
สินค้าหมด

สายสะท้อนแสง

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด
New

เสื้อกั๊ก สะท้อนแสงมีไฟ

฿ 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสื้อสะท้อนแสงตาข่ายสีเขียว

฿ 200 ฿ 200

เสื้อสะท้อนแสงตาข่ายสีส้ม

฿ 200 ฿ 200
New

ป้ายเตือนตั้งพื้น 2 ด้าน

฿ 1,100 ฿ 1,100

กระจกส่องใต้ท้องรถอะคริลิค

฿ 1,650 ฿ 1,650
สินค้าหมด

เซฟเวอร์

฿ 450 ฿ 450

เซฟเวอร์

฿ 450 ฿ 450

เซฟเวอร์

฿ 450 ฿ 450
Best Seller

เสื้อพร้อมแถบสะท้อนแสง

฿ 350 ฿ 350
สินค้าหมด
New

ค้อนทุบกระจกและอาคาร

฿ 250 ฿ 250
New

ไมค์ตั้งโต๊ะ ใช้สำหรับวิทยุสื่อสาร

฿ 2,850 ฿ 2,850
New

แบบเกี่ยวหู

฿ 450 ฿ 450
New

แบบเกี่ยวหู

฿ 550 ฿ 550

แบบเกี่ยวหูสายเชือก

฿ 200 ฿ 200

แบบเกี่ยวหูสายเชือก

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

FBI กดพูดที่นิ้ว

฿ 650 ฿ 650

FBI กดพูดที่นิ้ว

฿ 600 ฿ 600

ไมค์พร้อมหูฟัง

฿ 350 ฿ 350

ไมค์พร้อมหูฟัง

฿ 250 ฿ 250
Best Seller

ไมค์พร้อมหูฟัง รุ่นพิเศษ 5 in 1

฿ 1,300 ฿ 1,300

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง ปุ่มกดที่นิ้ว แบบท่อลมใส FBI

฿ 600 ฿ 600
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง สายสปริงเส้นใหญ่ แบบท่อลมใส FBI

฿ 650 ฿ 650
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

ไมค์พร้อมหูฟัง แบบท่อลมใส FBI

฿ 850 ฿ 850
Best Seller

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

฿ 550 ฿ 550

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

฿ 550 ฿ 550

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

฿ 850 ฿ 850

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

฿ 750 ฿ 750
สินค้าหมด

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

฿ 500 ฿ 500

ไมค์มือถือ ICOM

฿ 450 ฿ 450
Best Seller

ไมค์มือถือ คลิปเหล็ก

฿ 650 ฿ 650
Pre-Order

กระจกโค้งกลม 32 นิ้ว อะคริลิค

฿ 3,680 ฿ 3,680
Pre-Order

ฐานวางถังดับเพลิง

฿ 1,800 ฿ 1,800

กระเป๋าเวชภัณฑ์

฿ 950 ฿ 950
สินค้าหมด
Pre-Order

ค้อนทุบกระจกรถ

฿ 199 ฿ 199
สินค้าหมด
New

เทปสะท้อนแสง

฿ 2,700 ฿ 2,700
สินค้าหมด
New

เทปสะท้อนแสง

฿ 3,500 ฿ 3,500
สินค้าหมด

เม้าท์แม่เหล็ก

฿ 650 ฿ 650
สินค้าหมด

เม้าท์ยีด ไม่มีสาย

฿ 750 ฿ 750

กระเป๋าเวชภัณฑ์

฿ 950 ฿ 950
สินค้าหมด
New

เสาติดรถ ความถี่ 150-160 MHz สีเงิน

฿ 1,200 ฿ 1,200
New
Pre-Order

เสาไดโพล 2ST 245MHz , 140 MHz , 150 MHz , 160 MHz

฿ 1,800 ฿ 1,800

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เสาติดรถ 245 MHz.

฿ 690 ฿ 690
สินค้าหมด
New

เสาติดรถ 245 MHz.

฿ 690 ฿ 690
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้