PS-683

สำหรับ ALINCO DJ-V245, DJ-V17EZ, DJ-V17PL 2000mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 
สินค้าหมด

 

PS-682

สำหรับ ALINCO DJ-V245 , DJ-V17EZ , DJ-V17PL 1600mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 
สินค้าหมด

 

PS-688

สำหรับ HAMTEC IC-200C , IC-300C , HT-R175 , HT-A175 1800 mAh

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-687

สำหรับ HAMTEC HT-R171 , HT-A171 1800 mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1786

สำหรับ HAMTEC HT-R172 1300 mAh

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1772

สำหรับ ICOM IC-V8, IC-V82, IC-3FGX 1650 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-1774

สำหรับ ICOM IC-V8, IC-V82, IC-3FGX 1650 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1789

สำหรับ ICOM V9000 1700 mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-712

สำหรับ ICOM IC-V80 2000 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

PS-718

สำหรับ ICOM IC-A4E, IC-F3S, IC-T2A 1100 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿850 ฿850
 
สินค้าหมด

 

PS-717

สำหรับ ICOM IC-2GX 1650 mAh

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1773

สำหรับ MOTOROLA GP-88, GP-300, GP-600 1600 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

PS-815

สำหรับ KENWOOD TK-2107T 1500mAh

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1784

สำหรับ HAIFAI F-3220, F-3320, F-3340 1700 mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1785

สำหรับ HAIFAI F-300 1500 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-699

สำหรับ TC-245HA 1100 mAh

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1776

สำหรับ SPENDER E2452 1200 mAh

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-700

สำหรับ SPENDER TC-144DX, TC-245DX 1400 mAh

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1778

สำหรับ SPENDER TC-DI14, TC-DI25 1600 mAh

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1779

สำหรับ SPENDER TC-245H, TC-144H 1400 mAh

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1631

สำหรับ SPENDER TC-741H, TC-751H 2000 mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1463

สำหรับ SPENDER D2452 2000 mAh

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

PS-1777

สำหรับ SENDER SD-980H, SD-990H 1200mAh

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1775

สำหรับ SPEEDER SP-IX5 1200 mAh

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1771

สำหรับ VERTEX VXA-150 1800 mAh

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-704

สำหรับ YAESU FT-60R, VX-120, VX-170 1400mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 
สินค้าหมด

 

PS-701

สำหรับ FUJITEL FB-580, FB-88, FB-144 1400 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

PS-1787

สำหรับ HAMTEC HT-R171 , HT-A171 1800 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1792

สำหรับ ICOM IC-A5, IC-A23 760mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 
สินค้าหมด

 

PS-1799

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-80FX, IC-G80 1400mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750 ฿750
 
สินค้าหมด

 

PS-1800

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-80FX, IC-G80 1400mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 
สินค้าหมด

 

PS-1801

สำหรับ ICOM IC-M24 1500mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 
สินค้าหมด

 

PS-1788

สำหรับ ICOM IC-3023T, IC-3033T, IC-30FX 2200mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,550 ฿1,550
 
สินค้าหมด

 

PS-1783

สำหรับ ICOM IC-V80, IC-G80, IC-80FX 2000 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

PS-715

สำหรับ ICOM IC-2G, IC-H12, IC-H2 700mAh

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-716

สำหรับ ICOM IC-2GX 1650mAh

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿550 ฿550
 
สินค้าหมด

 

PS-1794

สำหรับ MOTOROLA CP-246 1700mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿850 ฿850
 

 

PS-702

สำหรับ KENWOOD TK-260, TK-270, TK-272, TK-278 1800mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1804

สำหรับ KENWOOD TK-260, TK-270, TK-278 1800mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 
สินค้าหมด

 

PS-1802

สำหรับ KENWOOD TK-250, TK-350, TK-353 1100mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1796

สำหรับ HAIFAI F-100 1500mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1780

สำหรับ TC.COM TCM-1, TCM-2 1200 mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

PS-1806

สำหรับ SENDER SD-941H, SD-951H 1200mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-727

สำหรับ YAESU FT-411, FT-23 600 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿550 ฿550
 
สินค้าหมด

 

PS-728

สำหรับ YAESU FT-411, FT-23 600mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-693

สำหรับ MOTOROLA 80CH 1800mAh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 
สินค้าหมด

 

PS-1781

สำหรับ ICOM IC-3023, IC-F3033T, IC-30FX 2200mAh

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้