เอกสารใบขออนุญาต

 

การขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

1.การขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม CB

1.1 นามบุคคล

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1.1.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
1.1.3 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีต้องออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับใหม่)
1.1.4 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
1.1.4.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
1.1.5 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 535บาท มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม

1.2 นิติบุคคล

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1.2.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน) /เซ็นต์รับรองพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
1.2.3 ภพ.20
1.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1.2.5 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีต้องออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับใหม่)
1.2.6 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
1.2.6.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
1.2.7 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 535บาท มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม

 

2.ใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (VR)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

2.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักวิทยุสมัครเล่น (บัตรคอนซายด์)
2.4 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีต้องออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับใหม่)
2.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2.5.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
2.6 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 535บาท มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม

 

3.ใบตั้งสถานี (กรณีตั้งในรถ)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

3.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
3.3 สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมที่ได้รับใบอนุญาตฯแล้ว)
3.4 สำเนาทะเบียนรถ
3.4.1 ** หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนี่ของเจ้าของยานพาหนะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
3.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
3.5.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ กดดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

4.ใบตั้งสถานี (กรณีตั้งในบ้าน / อาคาร)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

4.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
4.3 สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมที่ได้รับใบอนุญาตฯแล้ว)
4.4 สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม (แผนที่)
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ขอตั้งสถานี)
4.5.1 ** หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสถานที่(รับรองสำเนาถูกต้องด้วย) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

5.การขอบัตรประจำตัวนักวิทยุสมัครเล่น (ขอคอนซายด์)

5.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
5.2 หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่น หรือ บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
5.3 สำเนาบัตรประชาชน
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
5.6 ค่าธรรมเนียม 214 บาท มีอายุ 5 ปี
5.7 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
5.7.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

6.อัตราค่าธรรมเนียม / อายุใบอนุญาต

6.1 กำลังส่งเกิน 1 แต่ไม่เกิน 5 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 500 บาท
6.2 กำลังส่งเกิน 5 แต่ไม่เกิน 10 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
6.3 กำลังส่งเกิน 10 แต่ไม่เกิน 100 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

 

**อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้