เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 300 ฿ 300

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 300 ฿ 300

เสายาง ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 300 ฿ 300

เสายาง ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

฿ 300 ฿ 300

เสายาง ความถี่ 135-174 MHz ขั้ว BNC

฿ 350 ฿ 350

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 350 ฿ 350

เสายาง ความถี่ 135-174 MHz ขั้ว BNC

฿ 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 300 ฿ 300

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 950 ฿ 950
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 144-430 MHz ขั้ว SMA

฿ 850 ฿ 850

เสายาง ความถี่ 144-430 MHz ขั้ว SMA

฿ 950 ฿ 950

เสายาง ความถี่ 144/430/1200 MHz ขั้ว SMA

฿ 1,250 ฿ 1,250

เสายาง ความถี่ 144/430 MHz ขั้ว BNC

฿ 650 ฿ 650

เสาหางหนู ความถี่ 144/430 MHz ขั้ว BNC

฿ 650 ฿ 650

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 300 ฿ 300

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 170 ฿ 170

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
฿ 250 ฿ 250 0%

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
฿ 250 ฿ 250 0%

เสายาง ความถี่ 155-175 MHz (TW) ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 650 ฿ 650

เสายาง ความถี่ 136-174MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 155-175 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 155-175 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 245MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 420-470 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง VHF ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง ความถี 165-170 MHz

฿ 350 ฿ 350

เสายาง ความถี 410-430 MHz ขั้ว BNC

฿ 350 ฿ 350
สินค้าหมด

เสายาง ความถี 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 350 ฿ 350

เสายาง ความถี 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 950 ฿ 950

เสายาง ความถี 136-174 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี 155-175 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 136-174 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสายาง ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 150 ฿ 150
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสายาง KULROD LARSENความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 2,500 ฿ 2,500
สินค้าหมด

เสายาง KULROD LARSEN ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 1,590 ฿ 1,590 -36%

เสายาง KULROD LARSEN ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 2,500 ฿ 2,500
สินค้าหมด

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450

เสายาง KULROD KYOWA ความถี่ 142-149 MHz ขั้ว BNC

฿ 1,950 ฿ 1,950

เสายาง KULROD LARSEN ความถี่ 150-161 MHz ขั้ว BNC

฿ 1,900 ฿ 1,900
฿ 1,190 ฿ 1,190 -37%
สินค้าหมด

เสายาง KULROD LARSEN ความถี่ 162-174 MHz ขั้ว BNC

฿ 1,900 ฿ 1,900
New

เสายาง KYOWA ความถี่ 136-174 MHz ขั้ว SMA สไลด์ได้ 5 ท่อน

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง HAIFAI ความถี่ 245-246 MHz ขั้ว SMA

฿ 150 ฿ 150
สินค้าหมด

เสายาง TIGER ความถี่160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง TIGER ความถี่150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสายาง SUPER ANTENNA ความถี่144 MHz ขั้ว BNC

฿ 650 ฿ 650
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่136-174 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสายาง ความถี่ 144-430 MHz ขั้ว SMA

฿ 1,100 ฿ 1,100

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 240-250 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 150 -160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 140 -150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 150 -160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 160 -170 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสปริงดำ KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว TNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว TNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว TNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA VX-150 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน SPENDER TC-144G ความถี่ 140-150 MHzขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน SPENDER TC-245HA ความถี่ 245MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน ICOM ICF11 ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน AS707 ความถี่ 138-174 MHz/245 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 7 ท่อน AS707 ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 8 ท่อน ความถี่ 144 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

วิปเสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 9 ท่อน AS709 ความถี่ 135-155 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 9 ท่อน AS709 ความถี่ 140-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 9 ท่อน AS709 ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450

เสาสไลด์ 9 ท่อน SG-112 ความถี่ 140-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 450 ฿ 450

เสาสไลด์ 9 ท่อน SG-112 ความถี่ 155-175 MHz ขั้ว BNC

฿ 450 ฿ 450

วิปเสาสไลด์ 9 ท่อน (รีฟิล) สีดำ

฿ 100 ฿ 100
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 170-175 MHz สั้น ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 136-174 MHz สั้น ขั้ว TNC

฿ 100 ฿ 100
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 143-150 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 490 ฿ 490

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 148-155 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 490 ฿ 490

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 153-160 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 490 ฿ 490

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 158-165 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 490 ฿ 490

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 163-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 490 ฿ 490

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 163-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 490 ฿ 490

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 153-160 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 150-160 MHz สั้น ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 144/430 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 1,100 ฿ 1,100
สินค้าหมด

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 144 MHz สั้น ขั้ว BMC

฿ 650 ฿ 650
฿ 499 ฿ 499 -23%

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 144-430 MHz สั้น ขั้ว BNC

฿ 1,200 ฿ 1,200

เสาติดรถ ความถี่ 144-174 MHz ขั้ว M-P259

฿ 450 ฿ 450
สินค้าหมด

เสาติดรถ ความถี่ 144/430 MHz ขั้ว M-P259

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 1,990 ฿ 1,990 -50%

เสาติดรถ ความถี่ 134-174 MHz ขั้ว M-P259

฿ 550 ฿ 550
สินค้าหมด

เสาติดรถ ความถี่ 245 MHz ขั้ว M-P259

฿ 550 ฿ 550

เสาติดรถ ความถี่ 245 MHz ขั้ว M-P259

฿ 450 ฿ 450

เสาติดรถ ความถี่ 245 MHz ขั้ว M-P259

฿ 1,250 ฿ 1,250

เสาติดรถ ความถี่ 245 MHz ขั้ว M-P259

฿ 1,250 ฿ 1,250
สินค้าหมด
New

เสาติดรถ ความถี่ 144/430 MHz ขั้ว M-P259

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 990 ฿ 990 -34%

เสาวิทยุสื่อสาร ความถี่ VHF:118-135 UHF:230-360MHz

฿ 950 ฿ 950

เสาวิทยุสื่อสาร ความถี่ VHF:108-140 UHF:220-400MHz

฿ 1,450 ฿ 1,450
สินค้าหมด
New

เสาส่งสัญญาณชนิดรอบตัว

฿ 1,950 ฿ 1,950
สินค้าหมด

เสาติดรถ ความถี่ 144-165MHz ขั้ว SO-239

฿ 1,500 ฿ 1,500
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้