เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่136-174 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสายาง SUPER ANTENNA ความถี่144 MHz ขั้ว BNC

฿ 650 ฿ 650

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 150 ฿ 150

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่150-160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว TNC

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว TNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว TNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA VX-150 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน SPENDER TC-144G ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน SPENDER TC-245HA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

฿ 180 ฿ 180

เสาสไลด์ 7 ท่อน ICOM ICF11 ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว MOTOROLA

฿ 280 ฿ 280

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

฿ 250 ฿ 250
Powered by MakeWebEasy.com