ป้ายเตือน

เป็นป้ายจาจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง หรือข้อมูลบ้างประการที่เกิดขึ้นข้างหน้า  ซึ่งอาจเป็นอันตราย หรือให้ผู้ใช้ทางระมัดระหวังในการใช้ท้องถนน
 แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด 2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความและ/หรือสัญลักษณ์ 3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่างๆ

ป้ายเตือน "ช่องกว้างต่ำ" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ช่องลอดต่ำ" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "เตือนรถกระโดด" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางขึ้นลาดชัน" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางคู่ข้างหน้า"" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางแคบด้านขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางแคบด้านขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางแคบด้านขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งกลับเริ่มขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งขวา" 45 cm.

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งขวา"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งรัศมีแคบขวา"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโค้งรัศมีแคบซ้าย"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางเดินรถสองทาง"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางเดินรถสองทาง"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางเดินรถสองทาง"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางลงลาดชัน"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางลงลาดชัน"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางลงลาดชัน"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางลงลาดชัน"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ป้ายทางโทตัดทางเอก"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทแยกทางเอกทางขวา"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย"

฿ 950 ฿ 950

ป้ายเตือน "ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ผิวทางขรุขระ"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ผิวทางร่วน"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "มีสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ระวังคนข้ามถนน"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "ระวังสัตว์"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "โรงเรียนระวังเด็ก"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "วงเวียนข้างหน้า"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "สะพานแคบ"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "สะพานเปิดได้"

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "สิ้นสุดทางคู่

฿ 1,200 ฿ 1,200

ป้ายเตือน "หยุดข้างหน้า"

฿ 1,200 ฿ 1,200
Powered by MakeWebEasy.com